Skip to content

กล้องสอดแนมอุปกรณ์สำคัญตามสถานที่ต่างๆ

camera

ในปัจจุบันกล้องสอดแนม หรือ ว่าที่เราเรียกกันว่ากล้องวงจรปิด ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งกล้องมีหลายรูปแบบ ก็คือ  1. กล้องถ่ายภาพ เป็นอุปกรณ์ไว้สำหรับถ่ายภาพนิ่งสวยๆ ที่ผู้คนนิยมใช้กัน 2. กล้องถ่าย vdo เอาไว้สำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวโดยเฉพาะ 3. กล้องโทรทรรศน์ เป็นกล้องที่เอาไว้ส่องทางไกลดูวัตถุที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า 4.กล้องสองตา หรือ ที่เราเรียกกันว่ากล้องส่องทางไกลเอาไว้ดูทางไกลอย่างเช่น ดูคอนเสิร์ตในที่นั่งไกลห่างจากเวที หรือ เอาไว้ดูกีฬา 5. กล้องจุลทรรศน์ เอาไว้ส่องดูวัตถุขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างเช่น พยาธิ เป็น นอกจากจะมีกล้องที่ผมได้กล่าวเอาไว้แล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงอีกหนึ่งกล้องที่มีความสำคัญมากอีกอย่างหนึ่งสำหรับสถานที่สำคัญ หรือ ตามอาคารบ้านเรือน ก็คือ กล้องสอดแนมเป็นกล้องที่มีความสำคัญสำหรับบ้านเรือน และอาคารต่างๆ เพื่อเอาไว้ป้องกันเหตุร้ายต่างๆ อย่างเช่น ป้องกันการขโมยทรัพย์สินมีค่า หรือเหตุทำร้ายร่างกายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น หรือแม้แต่ตามแยกไฟจราจรเพื่อป้องกันรถยนต์ที่ขับรถผิดกฎจราจร

กล้องสอดแนมในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เอาไว้ป้องกันเหตุต่างๆ ได้ดี กล้องถือว่าเป็นเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งที่มีการพัฒนาไม่แพ้เทคโนโลยีอย่างโทรศัพท์ กล้องสอดแนมในปัจจุบันมีหลายรุ่นหลายขนาดในแต่ละรุ่น หรือ ยี่ห้อจะมีความสามารถการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงรูปทรงที่ผู้ออกแบบผลิตมาด้วยกล้องสอดแนมมีหลายราคาด้วยกันภาพ และความคมชัดก็จะแตกต่างกันออกไปยี่ห้อกล้องที่นิยมก็มีอยู่หลายยี่ห้อด้วยกัน DVR 1808 , innekt – zpd108a , DVR DRTech h. 264 stand alone 8 ch , NSR – 8A4H – D7 และมียี่ห้ออื่นๆ อีกมากมายโดยส่วนใหญ่กล้องวงจรปิดจะมีระบบบันทึกภาพแบบ analog และอัตโนมัติ จึงง่ายต่อการใช้งาน