Skip to content

ความจำเป็นของกล้องกับชีวิตประจำวัน

HIKVISION-pic

ในโลกยุคนี้เทคโนโลยีต่างๆ เดินก้าวไปข้างไวเสมอ ไวจนบางเรื่องเราเองอาจคาดไม่ถึงว่าจะก้าวไปได้ไกลเพียงนี้ เรื่องหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนมากก็คือการใช้งานกล้องจากที่เมื่อก่อนคนส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้งานกล้องเวลาเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ที่ไม่รู้จัก ไม่เคยไป แต่ทุกวันนี้เราสามารถเห็นคนถือกล้องไปได้ทุกที่ ถ่ายรูปได้ทุกเวลาหากต้องการถือว่าเป็นมิติใหม่แห่งการใช้ชีวิตที่พัฒนาก้าวไปอีกระดับหนึ่ง นั่นแสดงให้เห็นว่ากล้องกลายเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันไปเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งหากลองแยกออกมาก็จะเห็นถึงความจำเป็นต่างๆ ดังนี้

กล้องกับความจำเป็นในชีวิตประจำวัน

ทุกวันนี้การใช้ชีวิตของคนเราก็มีรูปแบบเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตปกติ การทำงาน การพูดคุย เทคโนโลยีรอบตัวและอื่นๆ อีกมากมาย การใช้งานกล้องเองก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหลายๆ คนมากขึ้น สังเกตได้ง่ายๆ แม้ใครจะไม่ได้พกกล้องถ่ายรูปตัวใหญ่ไปทุกที่แต่มือถือของเราสามารถถ่ายรูปจากล้องได้เช่นเดียวกันนั่นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราใช้งานกล้องในชีวิตประจำวันแบบไม่รู้ตัวในบางเวลาซึ่งความจำเป็นของกล้องกับชีวิตประจำวันก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น

  1. การใช้งานกล้องเพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ – สมัยนี้การมีหลักฐานจากภาพถ่ายหรือภาพวีดีโอกลายเป็นเรื่องสำคัญไปแล้ว ดังนั้นการใช้งานกล้องของเราในชีวิตประจำวันเราสามารถเลือกใช้งานกล้องเพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ เอาไว้ได้สำหรับการเป็นหักฐานหรืออะไรก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดการมีกล้องแล้วสามารถถ่ายสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้ก็เป็นเรื่องดีกว่าแค่มีคำพูดลอยๆ ขึ้นมา
  2. ใช้สำหรับการหารายได้ – เราสามารถใช้กล้องหารายได้จากชีวิตประจำวันได้ไม่ยาก นอกเหนือจากการรับจ้างถ่ายงานทั่วไปแล้วหากเราพกกล้องไปนั่นไปนี่บ่อยๆ เลือกถ่ายมุมสวยๆ เก็บเอาไว้ทุกวันนี้เราสามารถนำมาลงขายตามเว็บไซต์ได้ยิ่งรูปภาพของเราเป็นรูปภาพที่สวยด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าจะได้รับเงินมากขนาดไหน
  3. บันทึกเรื่องราวความทรงจำ – บางคนเวลาไปที่ไหนก็ตามแม้แค่การเดินทางในชีวิตประจำวันก็ชื่นชอบที่จะถ่ายภาพต่างๆ เก็บเอาไว้เหมือนเป็นเครื่องเตือนความจำในอนาคตว่าอดีตที่ผ่านมาได้ทำอะไรไว้บ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เราคิดอะไรได้อีกมากมาย

การใช้งานกล้องในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากการใช้ถ่ายรูปเพื่อวัตถุประสงค์หลักๆ แล้วการใช้ในชีวิตประจำวันแบบอื่นๆ อย่างที่กล่าวมาก็อาจเป็นสิ่งที่คนทั่วไปคาดไม่ถึงว่าเราจะใช้กล้องกับสิ่งเหล่านี้ได้แต่มันคือสิ่งที่สามารถทำได้จริง